Processierupsen

Processierupsen zijn tegenwoordig een ware plaag. De brandharen van deze dieren kunnen irritatie veroorzaken in de luchtwegen en op de huid. Bomen Geerts verwijdert de rupsen en de nesten zodat er zo weinig mogelijk brandharen achter blijven. De rupsen komen vooral voor op eikenbomen, maar ook op beuken kunnen ze voorkomen. De rupsen schudden bij aanraking of bedreiging hun brandhaarden af ter verdediging. Ook in de nesten blijven deze irriterende haren achter. Ze kunnen jarenlang actief blijven. Om de schadelijke effecten van de processierups degelijk te bestrijden is het dus belangrijk dat het nest met de rupsen wordt verwijderd. Met onze milieuvriendelijke methode veroorzaken wij geen schade aan de bomen en gebruiken we geen giftige stoffen. Op deze manier wordt het gevaar voor de boom en de omgeving beperkt.