Frezen

Door de stronken die na het afzagen van de boom overblijven uit te frezen is het mogelijk de grond nadien terug te bewerken zonder hinder te hebben van de stronk of grote wortels. Wij hebben verschillende freesmachines tot onze beschikking die we kunnen inzetten naargelang het werk.Onze kleinste machines kunnen door een doorgang van 90 cm. Hiermee is het mogelijk in kleine tuinen te frezen.

https://bomen-geerts.be/sites/default/files/frezen.webm